بارکدخوان رومیزی تصویر بردار اسکار مدل Oscar Omni-Directional OS-65LBW

تماس بگیرید

پایه نگهدارنده بارکدخوان اسکار مدل Oscar OS-60

تماس بگیرید

بارکدخوان تک بعدی بی سیم اسکار مدل Oscar OS-70 LBS

تماس بگیرید

بارکدخوان دو بعدی با پایه نگهدارنده اسکار مدل Oscar OS-80 DBWi

تماس بگیرید

بارکد خوان بدون سیم اسکار مدل Oscar OS-60 CBR

تماس بگیرید

بارکدخوان بی سیم اسکار مدل Oscar OS-60 CBS

تماس بگیرید

بارکد خوان نوری بیسیم اسکار مدل OSCAR UNIBAR II BT

تماس بگیرید

بارکدخوان نوری باسیم اسکار مدل OSCAR UNIBAR 2

تماس بگیرید

بارکدخوان با سیم اسکار مدل Oscar OS-60 LWW (با پایه نگهدارنده)

تماس بگیرید

بارکدخوان با سیم اسکار مدل Oscar OS-60 LWW (بدون پایه)

تماس بگیرید

بارکدخوان نوری با سیم اسکار مدل Oscar OS-60 CBW

تماس بگیرید

بارکد خوان باسیم اسکار مدل Oscar OS-60 LBW (با پایه)

تماس بگیرید